BANTAY-SALAKAY


BANTAY SALAKAY
Ni Otep Zablan

Inabot mo ang iyong kamay,
Nanghingi ka ng tulong,
Pero kami pa ang iyong binigyan.

Nangako kang kami’y paglilingkuran.
Kaya ika’y pinagbuksan,
Pintuan at bintanang tatanawan.

Pinakain ka nami’t binihisan
Binigyan ng maayos na pwesto
At kumportableng matutulugan

Kapalit ng iyong panananggol,
laban sa mga manloloob
Dito sa simpleng naming kubol.

Pinagkalooban ka namin ng kapangyarihan
Ang gumawa ng desisyon
Sa ami’y magbibigay proteksyon.

Karapatang taglay nito’y pilit mong ipinaglalaban
Pananagutang panlipunan,
Sa Diyos at mga buhay na nasayang -kasinungalingan!

Pinaniwala mo kaming hindi ka makabasag-pinggan
Pero mga ari-arian nami’y,
Hindi mo binantayan!

Hunggang ka sa katotohanan!
Ngayon kami’y nakukulong
Sa krimen dala ng pagtitiwala lang!

Balatkayo!
Tanging mithi lang namin ay kapayapaan
Ganti at sukli naman ninyo’y Kahirapan!

2 thoughts on “BANTAY-SALAKAY”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s