Category Archives: LITERATURE

BANTAY-SALAKAY


I
Inabot mo ang iyong kamay,
Nanghingi ka ng tulong,
Pero kami pa ang iyong binigyan.

Nangako kang kami’y paglilingkuran.
Kaya ika’y pinagbuksan,
Pintuan at bintanang tatanawan.

Pinakain ka nami’t binihisan
Binigyan ng maayos na pwesto
At kumportableng matutulugan

Kapalit ng iyong panananggol,
laban sa mga manloloob
Dito sa simpleng naming kubol.

Pinagkalooban ka namin ng kapangyarihan
Ang gumawa ng desisyon
Sa ami’y magbibigay proteksyon.

II
Karapatang taglay nito’y pilit mong ipinaglalaban
Pananagutang panlipunan,
Sa Diyos at mga buhay na nasayang -kasinungalingan!

Pinaniwala mo kaming hindi ka makabasag-pinggan
Pero mga ari-arian nami’y,
Hindi mo binantayan!

Hunggang ka sa katotohanan!
Ngayon kami’y nakukulong
Sa krimen dala ng pagtitiwala lang!

Balatkayo!
Tanging mithi lang namin ay kapayapaan
Ganti at sukli naman ninyo’y Kahirapan!

__________________________________________

Advertisements