Mga Imbak na Marka: Sanaysay ng Kalayaan ng Pilipinas

KALAYAAN 2012: Pananagutan ng Bayan para sa Tuwid na Daan


‘Pananagutan ng Bayan para sa Tuwid na Daan’

Kamakailan habang nagdadaan sa isang kainan papasok sa opisina, napansin ko ang isang watawat na nakadikit sa isang salamin. Napansin ko na nasa kaliwa ang pula nitong kulay. Kung ating aalamin, sumisimbolo ito sa isang himagsikan o senaryong mayroon tayong nais ipaglaban. Hindi na iba sa atin ang ganitong kaganapan, may mga pangyayari na ring naganap ito sa malalaking okasyon tulad sa mga internasyonal na palakasan ganoon din sa mga pagtitipon ng mga lider ng iba’t ibang nasyon sa buong mundo. Ganoon pa man, nakalulungkot na sa sarili nating bayan kung saan tinitingala ito bilang pinakamatayog na sumisimbolo sa bansa ang siya pang madalas na hindi maitama.

Continue reading KALAYAAN 2012: Pananagutan ng Bayan para sa Tuwid na Daan

Advertisements